Produktionsfakta

Produktionsfakta

Årskapacitet cirka 100 000 kubikmeter.
Snabbfakta

Snabbfakta

Årlig produktion 75 000 m3s. 50%gran, /50%tall.
PEFC

PEFC

Vi erbjuder PEFC-märkt virke.

Ture Johanssons köper nytt hyvleri för att klara av volymer. Ture Johansson Trävaru har köpt Olofssons Hyvleri AB i Vrigstad. Förvärvet kommer hjälpa...

Lennart Johansson
VD
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0370 - 50 13 10
070 - 541 47 57

Johan Ljunggren
Råvaruchef
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0370 - 50 13 11
070 - 342 46 64

Peter Nilsson
Produktionschef Hyvleri
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0370 - 50 13 14
070 - 607 01 47

Alex Hjelm
Försäljning
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0370 - 50 13 15
070 - 590 74 00

       

Marcus Jonsson
Försäljningschef

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0370 - 50 13 13
070 - 588 51 43

Jenny Sonesson
Ekonomi

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0370 - 50 13 20

Renata Sorockova
Redovisning

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0370 - 50 13 23

Ronnie Rapp
Inköp/Avverkning

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0370 - 50 13 12
070 - 347 29 40

       

Gunnar Isacsson
Inköp  
070 - 190 71 30

 

 

 

Martin  Turesson
Produktionschef Sågverk


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


0370 - 50 13 16
070-340 42 88

   


Stabila, snabba, flexibla

verdens valutahandel »Ture Johansson Trävaru är en stabil samarbetspartner. Vi löser det mesta och är flexibla. Dessutom är vi snabba tack vare korta beslutsvägar, ett färdigvarulager med många dimensioner och effektiva transporter.«

Ture Johansson Trävaru säljer i huvudsak till svensk byggvaruhandel. Ungefär 30 procent av vår produktion går sedan på export. Hög kvalitet och snabba leveranser är vårt signum.

Tillgänglighet är också viktigt för en god försäljning. Via Tujoonline.se kan du som kund beställa direkt via webben.

Våra biprodukter i form av spån levereras i stor del till det lokala värmerverket. Med miljön som främsta vinnare.

http://foodintravel.it/come-tutto-ebbe-inizio/wp-login.php Alltid i lager
Vi producerar och lagerför alltid följande dimensioner i furu och gran för direkt leverans. Gäller samtliga kvaliteter:

go to link Sågat

Gran
16 x 75 - 100 mm
19 x 75 - 100 mm
25 x 75 - 150 mm
32 x 100 - 125 mm
38 x 100 - 150 mm
47 x 100 - 225 mm
63 x 125 - 150 mm
75 x 200 - 225 mm

Fur
16 x 75 - 100 mm
19 x 75 - 125 mm
25 x 75 - 200 mm
38 x 100 - 225 mm
50 x 100 - 225 mm
63 x 125 - 200 mm
75 x 150 - 225 mm

 

http://caboclonharaue.com/?kreosan=op%C3%A7%C3%B5es-binarias-em-portugues&8c3=35 Vidareförädlat
Klicka på önskad produkt för specifikation.

Reglar                                           
C-24                                       
Paneler
Finsågat                                                                 
Råspont/Ändspont
Exaktkapat                                                                        
Grundmålat

Where to get fast money the government
Klassning och certifikat
Vårt virke är CE-certifierat (krav för konstruktionsvirke) samt KD-klassat (krav vid export).  Vi kan också leverera sågat eller hyvlat virke som är PEFC-certifierat med spårbarhet genom hela produktionskedjan.


En kontakt för hela omploppstiden

http://nottsbushido.co.uk/hotstore/Hotsale-20150822-68051.html »Den lokala förankringen är grunden. Vi, våra entreprenörer och våra leverantörer bor och lever i bygden. Att vi sedan bistår med hjälp under hela omloppstiden uppskattas av många.«
 
Vi köper såväl gran som tall och samtliga sortiment: timmer, massaved, energived och ris (grot). Både som leveransvirke och skog på rot. Huvuddelen av inköpen sker inom en radie av fem mil från sågverket i Klevshult. Det sparar pengar och miljö. Dessutom har vi runt sågverket några av södra Sveriges finaste sandmoar. Det ger talltimmer av mycket hög kvalitet som vi sedan tillvaratar på allra bästa sätt. 
 

http://www.bgroads.com/?prosturadlo1=opzioni-digitali-tasse-italia&526=8a Egna, lokala entreprenörer
I samarbete med våra egna, lokala entreprenörer utför vi  markberedning, plantering, röjning, gallring och slutavverkning. Givetvis också manuellavverkning och fröträdsavverkning där det behövs. Vi ombesörjer också att göra skogsbruksplaner och certifiering av din fastighet.
Kort sagt; vänd dig till oss för kostnadsfri rådgivning i alla skogsskötselfrågor.

I en vital skog hänger åtgärderna ihop och allt görs med strävan att skapa ett så högt värde som möjligt när det blir dags att slutavverka. Kanske är det också därför vi attraherar en sådan bredd av leverantörer: från mjölkbonden till banktjänstemannen. Från den självverksamme till fullserviceuppdrag.

http://boersenalltag.de/blog/post/2017/04/24/sdk-ruft-zur-teilnahme-an-der-hauptversammlung-der-grammer-ag-am-24-mai-auf/index.html
Certifiering enligt PEFC
Produktions- och miljömål går hand i hand i skogen. Vi hjälper årligen många skogsägare med skogsbruksplaner. Flera väljer också att certifiera sitt skogsbruk via PEFC. Våra erfarna, lokala entreprenörer är också de certifierade.


Från stock till planka

»Att vara ett modernt sågverk innebär att vi är effektiva och åstadkommer så högt värde som möjligt på varje stock som matas in från sågverksplan.«

Vår produktion är riktad mot byggmaterialhandeln. Genom långsiktigt arbete har vi byggt upp en flexibel och mångsidig produktionsverksamhet. Klyvning, hyvling, konstruktionsvirkessortering och exaktkapning har vi i huset. Vill någon ha sitt virke målat kan vi fixa även det. Och även om det handlar om mycket specialleveranser är snabba leveranser ett signum.

Vår styrka är en slimmad och trimmad organisation med snabba kontaktvägar., kombinerat med en av Sveriges modernaste sågverkslinjer.

Varje stock skannas och genomskärningsbilden ger underlag för hur vi på bästa sätt optimerar utbytet. Det menar vi är att sätta värde på din skog, på varje enskild stock.

source link Tenhults Impregneringsverk
Genom vårt dotterbolag Tenhults Impregneringsverk har vi intern avsättning för stor del av vårt sågade talltimmer.

go to site CE-märkning
Vårt virke CE-märks för att motsvara konstruktionskraven.

follow site

Erfarenhet och utveckling
Vår verksamhet vilar på uråldriga sandmoar med senväxande furu och gran.  Där har vi genom årtionden hämtat vår råvara. Långsam tillväxt ger täta årsringar och en jämn, hög kvalitet på virket. 

Och precis som virke av god kvalitet har Ture Johanssons Trävaru AB en lång historia. Av den har vi lärt oss vikten av att utveckla verksamheten och alltid sträva framåt. Men också att stå stabilt på sandmon och dra nytta av erfarenheten och kunskapen om bygden och dess människor.


Historik
1950 grundar Ture Johansson ett sågverk i den lilla byn Råhult, mitt emellan Värnamo, Vrigstad och Klevshult i Småland. Namnet blir Ture Johanssons Trävaru AB. 1957 flyttar verksamheten, som expanderar, till den plats i Klevshult (N 57° 21′ 3″,  E 14° 6′ 27″) där det ligger idag. En sund ekonomi har byggts upp genom årtioenden av återinvesteringar i verksamheten. Ökad effektivitet, maximalt sågutbyte och en ökad förädlingsgrad är viktiga utgångspunkter i investeringsplanen. Liksom arbetet med att bygga och stärka den lokala förankringen.
Idag är Ture Johanssons trävaru AB ett av Sveriges modernaste cirkelsågverk, dessutom med integrerat hyvleri.


Miljö

Vi är starkt beroende av ett hållbart och långsiktigt miljöarbete. Utan det har vi på sikt ingen råvara. I det lokala perspektivet innebär det att vi minimerar våra transporter genom att hitta såväl råvara som avsättning för slut- och biprodukter i vårt närområde. Våra rådgivare bidrar med gröna planer och våra entreprenörer är certifieriade.

  


Ture Johanssons Trävaru är sedan många år klassade som trippel A, d v s innehar högsta kreditvärdighet. En trygghet när du ska få betalt.

TUJO

Ture Johnassons Trävaru AB
Klevshult, 568 92 Skillingaryd
Tel. 0370 - 50 13 00 • fax. 0370 - 69 03 15
info@tujo.se