Bäste Leverantör!

Läget i skogen

Våren är i antågande. I skogen så har vi just nu vädret som vår stora utmaning. Det växlar snabbt från att vara kallt med bra vägar och goda drivningsförhållanden till att vara mildväder med näst intill tjällossning. Det gör givetvis att transporter och avverkningar snabbt måste planeras om vilket vi hittills lyckats bra med tack vare våra duktiga entreprenörer och lastbilschaufförer.

Marknaden

Marknaden för sågade trävaror ser bra ut med ökad efterfrågan och god avsättning på både fur och gran. Många av exportmarknaderna växer och även den svenska marknaden går bra. Det som vi ser nu är att efterfrågan på tall är stor och för vår del så behöver vi mycket tall till tryckimpregneringen. Även tall med hög kvalité har ökat i efterfrågan och där finns nu goda möjligheter till avsättning för kvalitétsfura.

Skogsråvara

Sammanfattningsvis så kan man säga att det just nu är bra efterfrågan på alla typer av sortiment, vilket är ovanligt för branschen. Eftersom det nästan alltid faller ut flertalet sortiment ur en avverkning så gynnar detta dig som skogsägare och nu kan det vara läge att göra åtgärder i skogen. Priset för timmer och massaved har stigit under hösten och vintern.

Ny Råvaruinköpare

I december började Henrik Hallqvist som ny Råvaruinköpare hos oss. Han bor i Tånnö och har lång erfarenhet av skogsbruk och skogsskötsel. Har ni några funderingar eller vill träffa honom så tveka inte att ta kontakt med honom.

Råd till er skogsägare

Med tanke på att det är mycket bra prisnivåer på båda timmer och massaved så vill vi nu uppmana er att också ta tag i gallringarna. Detta är en åtgärd som gör att ni kommer få en skog som är växtlig och stabil mot stormar om den görs i rätt tid. Vi har duktiga entreprenörer som gillar att gallra och som gärna kommer till er. Hör av er så kommer någon av oss ut och tittar på vad som är bäst att göra i just din skog.

Har ni skog som är mogen att avverkas så är det väldigt bra läge att göra det nu.

Inför planteringssäsongen

Planteringssäsongen närmar sig och har du inte beställt plantor så är det dags att göra det nu. Det börjar bli brist på några av plantsorterna. Vill du ha hjälp med plantering eller markberedning så hör du av dig till någon av våra inköpare.

Leveransvirke

Snart drar det igång med leveransvirke som ni själva har avverkat. Det är då viktigt att ni tänker på några saker.

 • För att vi ska hinna med alla transporter av erat leveransvirke innan det går i insekter eller blånad är det viktigt att ni anmäler det så tidigt som möjligt. Virke avverkat efter 15 mars anmäls inom 3 veckor från att det har avverkats.
 • Allt tall- och grantimmer i samma välta: 12 cm i topp under bark och grövre inkl barkborretimmer.
 • Optimala längder är: Tall: 37, 43, 49 och 55 dm. Gran: 31, 37, 43, 49, och 55 dm
 • Nydöda granar utan lagringsröta och insektshål: Apteras från 18 cm i topp under bark.

 


Här presenterar vi våra avverkningsentreprenörer

»Vårt mål är att jobba långsiktigt med våra entreprenörer«
 
Här nedan presenterar vi våra huvudentreprenörer vad gäller Slutavverkning och Gallring.
 

Niklas Savilahti, Savilahti Skog AB

Niklas är våran entreprenör när det gäller slutavverkning. Han har en kör en Ponsse Bear 8W. 

Jonas och Daniel Jönsson, J Jönsson Entreprenad AB

Jonas och Daniel är våra entreprenör när det gäller skotning av slutavverkning. De har en Rottneskotare och kör efter Niklas.

Johan Jönsson, JJ Skog och Maskin AB 

Johan är våran entreprenör när det gäller gallring. Han har en beståndsgående skördare Rottne H8 och en mindre skotare Rottne F10.

Skotar även efter Victor Ramgren.

Victor Ramgren, Trälsmo Skogsentreprenad

Viktor är våran entreprenör när det gäller gallring och slutavverkning. Han har en stickvägsgående skördare Gremo. Skotning efter Victor görs bl a av Johan Jönsson.

Dennis Oscarsson, Oscarssons Skogsentreprenad

Dennis är våran entreprenör när det gäller slutavverkning och grövre gallringar. Han har en kör en John Deere skördare och en John Deere Skotare.

Markus Nicklasson, Hoks Skogsmekanisering AB

Markus är våran entreprenör när det gäller GROT-hanteringen. Han sköter om skotning, flisning och transport av all GROT åt oss.

 

 


Tjänster med kvalité

»Vårt mål är att hela tiden tillhandahålla tjänster med hög kvalité«
 
De tjänster som vi erbjuder till våra kunder ska hålla hög kvalité på utförda uppdrag. För att uppnå detta så är grunden att använda lokala entreprenörer med god kännedom om skogen och markerna i trakterna där vi är verksamma. Att hålla en god kommunikation i hela kedjan från inköp till avverkning och transport är också viktigt för oss. Det bådar för att vi kan utföra ett arbete åt dig som skogsägare enligt din målsättning.
 

Våra tjänster som vi erbjuder är:

 • Slutavverkning
 • Gallring
 • Leveransvirke
 • Rådgivning
 • Förvaltning
 • Åtgärdsplanering
 • Röjning
 • Markberedning
 • Plantering
 • Plantor
 • Plantbesprutning
 • Sådd av tall
 • Certifiering av din skog
 • Skogsbruksplan
 • Motorsågskörkort
 • Dikerensning/Skyddsdikning
 • Vägbygge
 • Bygga Hägn

 

Certifiering
Självklart så jobbar vi med entreprenörer som är certifierade. De har kunskap och erfarenhet av de miljöfrågor och den hänsyn som vi i skogsbruket måste uppfylla.

Ture Johansson Trävaru har köpt Olofssons Hyvleri AB i Vrigstad. Förvärvet kommer hjälpa sågverket att utöka sin verksamhet.

Genom förvärvet av ett ytterligare hyvleri kompletterar Tujo sin verksamhet. Under en längre tid har bolaget varit i behov av ytterligare ett hyvleri på grund av det hårda trycket på sina befintliga anläggningar i Klevshult.

– Vi har fullt upp med vår egna hyvling till dotterbolaget Tenhults Impregneringsverk men även till Svenska bygghandeln. Trycket är hårt och vi hinner inte med. 75 procent av vår försäljning går till Sverige och vi hoppas nu att investeringen ska kunna hjälpa oss att utöka detta, säger VD:n på Ture Johansson Trävaru, Lennart Johansson.

Ture Johanssons Trävaru AB startades 1950, sågar årligen 90 000 m3s och hyvlar årligen 90 000 m3. Med kapaciteten på Olofssons Hyvleri kommer bolaget ha möjlighet att hyvla mer än den dubbla. Olofsson Hyvleri ägs idag av BRA Invest AB.

Vid frågor kontakta VD Lennart Johansson, 070 - 541 47 57  eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUJO

Ture Johnassons Trävaru AB
Klevshult, 568 92 Skillingaryd
Tel. 0370 - 50 13 00 • fax. 0370 - 69 03 15
info@tujo.se