omoss.jpg

PEFC

Vi erbjuder PEFC-märkt virke. Läs mer om PEFC här.

Snabbfakta

Årlig produktion 75 000 m3s.
50 procent gran/50 procent tall.
70 000 m3 hyvlas.

Miljöpolicy

Vår råvara är beroende av en hållbar utveckling.
Läs vår Miljöpolicy.


 

Vår verksamhet vilar på uråldriga sandmoar med senväxande furu och gran.  Där har vi genom årtionden hämtat vår råvara. Långsam tillväxt ger täta årsringar och en jämn, hög kvalitet på virket.
Och precis som virke av god kvalitet har Ture Johanssons Trävaru AB en lång historia. Av den har vi lärt oss vikten av att utveckla verksamheten och alltid sträva framåt. Men också att stå stabilt på sandmon och dra nytta av erfarenheten och kunskapen om bygden och dess människor.


Historik

1950 grundar Ture Johansson ett sågverk i den lilla byn Råhult, mitt emellan Värnamo, Vrigstad och Klevshult i Småland. Namnet blir Ture Johanssons Trävaru AB. 1957 flyttar verksamheten, som expanderar, till den plats i Klevshult (N 57° 21′ 3″,  E 14° 6′ 27″) där det ligger idag. En sund ekonomi har byggts upp genom årtioenden av återinvesteringar i verksamheten. Ökad effektivitet, maximalt sågutbyte och en ökad förädlingsgrad är viktiga utgångspunkter i investeringsplanen. Liksom arbetet med att bygga och stärka den lokala förankringen.
Idag är Ture Johanssons trävaru AB ett av Sveriges modernaste cirkelsågverk, dessutom med integrerat hyvleri.


Miljö

Vi är starkt beroende av ett hållbart och långsiktigt miljöarbete. Utan det har vi på sikt ingen råvara. I det lokala perspektivet innebär det att vi minimerar våra transporter genom att hitta såväl råvara som avsättning för slut- och biprodukter i vårt närområde. Våra rådgivare bidrar med gröna planer och våra entreprenörer är certifieriade.

Läs vår Miljöpolicy i sin helhet här.

Spårbarhetscertfikat                                            Chain of custody

Certifieringsbevis spårbarhet

 


Stabilitet

Ture Johanssons Trävaru är sedan många år klassade som trippel A, d v s innehar högsta kreditvärdighet. En trygghet när du ska få betalt.