prod4.jpg

Produktionsfakta

Årskapacitet cirka 100 000 kubikmeter.
Produktion i tre hyvel-, en kap- och en klyvlinje.

Specialsortiment

Vi kan erbjuda en flexibel såglinje. Därmed inga problem när du behöver specialsortiment. Vi fixar det. Behöver du specialprodukterna snabbt dessutom. Fixar vi också.

Miljöpolicy

Vår råvara är beroende av en hållbar utveckling.
Läs vår Miljöpolicy.


»Att vara ett modernt sågverk innebär att vi är effektiva och åstadkommer så högt värde som möjligt på varje stock som matas in från sågverksplan. «

Vår produktion är riktad mot byggmaterialhandeln. Genom långsiktigt arbete har vi byggt upp en flexibel och mångsidig produktionsverksamhet. Klyvning, hyvling, konstruktionsvirkessortering och exaktkapning har vi i huset. Vill någon ha sitt virke målat kan vi fixa även det. Och även om det handlar om mycket specialleveranser är snabba leveranser ett signum.

Vår styrka är en slimmad och trimmad organisation med snabba kontaktvägar., kombinerat med en av Sveriges modernaste sågverkslinjer.

Varje stock skannas och genomskärningsbilden ger underlag för hur vi på bästa sätt optimerar utbytet. Det menar vi är att sätta värde på din skog, på varje enskild stock.


Tenhults Impregneringsverk

Genom vårt dotterbolag Tenhults Impregneringsverk har vi intern avsättning för stor del av vårt sågade talltimmer.


 CE-märkning

Vårt virke CE-märks för att motsvara konstruktionskraven.

 CE-certfikat svenska                            CE-certifkation english