Produktionsfakta

Produktionsfakta

Årskapacitet cirka 100 000 kubikmeter.
Snabbfakta

Snabbfakta

Årlig produktion 75 000 m3s. 50%gran, /50%tall.
PEFC

PEFC

Vi erbjuder PEFC-märkt virke.

TUJO

Ture Johansson Trävaru är en stabil samarbetspartner. Vi löser det mesta och är flexibla. Dessutom är vi snabba tack vare korta beslutsvägar, ett färdigvarulager med många dimensioner och effektiva transporter

      Slätspont Kan beställas i dimensionerna 28x95/120/145 34x95/120/145 45x95/120/145/170/195/220            

    Finns i dimensionerna 28x45/70/95/120 34x45/70/95/120            

 

⇒ PEFC Skogsbrukscertifiering

 PEFC Chain of costody

FSC Chain of costody

 Certifikat Hållfasthetssorterat Konstruktionsvirke

 KD-certifikat

 Prestandardeklaration Sågade och hyvlade träpaneler

 Prestandadeklaration Hållfasthetssorterat

 

Kontaktpersoner

Henrik Hallqvist 
Inköp/Avverkning

Ombud Certifiering av skogsägare

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0370 - 50 13 09

072 - 600 61 80

Ronnie Rapp 
Inköp/Avverkning

Ombud Certifiering av skogsägare

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0370 - 50 13 12

070 - 347 29 40

Peter Nilsson
Produktionschef Hyvleri

Systemasvarig PEFC/FSC

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0370 - 50 13 14

070 - 607 01 47Lennart Johansson
VD
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0370 - 50 13 10
070 - 541 47 57

Johan Ljunggren
Råvaruchef
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0370 - 50 13 11
070 - 342 46 64

Peter Nilsson
Produktionschef Hyvleri
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0370 - 50 13 14
070 - 607 01 47

Alex Hjelm
Försäljning
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0370 - 50 13 15
070 - 590 74 00

       

Marcus Jonsson
Försäljningschef

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0370 - 50 13 13
070 - 588 51 43

Jenny Sonesson
Ekonomi

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0370 - 50 13 20

Renata Sorockova
Redovisning

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0370 - 50 13 23

Martin  Turesson
Produktionschef Sågverk

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0370 - 50 13 16
070-340 42 88

       

Ronnie Rapp 
Inköp/Avverkning

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0370 - 50 13 12
070 - 347 29 40

 

 

Henrik Hallqvist 
Inköp/Avverkning

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0370 - 50 13 09
072 - 600 61 80

 

 

 

 

 

 

 


Från stock till planka

»Att vara ett modernt sågverk innebär att vi är effektiva och åstadkommer så högt värde som möjligt på varje stock som matas in från sågverksplan.«

Vår produktion är riktad mot byggmaterialhandeln. Genom långsiktigt arbete har vi byggt upp en flexibel och mångsidig produktionsverksamhet. Klyvning, hyvling, konstruktionsvirkessortering och exaktkapning har vi i huset. Vill någon ha sitt virke målat kan vi fixa även det. Och även om det handlar om mycket specialleveranser är snabba leveranser ett signum.

Vår styrka är en slimmad och trimmad organisation med snabba kontaktvägar., kombinerat med en av Sveriges modernaste sågverkslinjer.

Varje stock skannas och genomskärningsbilden ger underlag för hur vi på bästa sätt optimerar utbytet. Det menar vi är att sätta värde på din skog, på varje enskild stock.

Tenhults Impregneringsverk
Genom vårt dotterbolag Tenhults Impregneringsverk har vi intern avsättning för stor del av vårt sågade talltimmer.

CE-märkning
Vårt virke CE-märks för att motsvara konstruktionskraven.


Stabila, snabba, flexibla

»Ture Johansson Trävaru är en stabil samarbetspartner. Vi löser det mesta och är flexibla. Dessutom är vi snabba tack vare korta beslutsvägar, ett färdigvarulager med många dimensioner och effektiva transporter.«

Ture Johansson Trävaru säljer i huvudsak till svensk byggvaruhandel. Ungefär 30 procent av vår produktion går sedan på export. Hög kvalitet och snabba leveranser är vårt signum.

Tillgänglighet är också viktigt för en god försäljning. Via Tujoonline.se kan du som kund beställa direkt via webben.

Våra biprodukter i form av spån levereras i stor del till det lokala värmerverket. Med miljön som främsta vinnare.

Alltid i lager
Vi producerar och lagerför alltid följande dimensioner i furu och gran för direkt leverans. Gäller samtliga kvaliteter:

Sågat

Gran
16 x 75 - 100 mm
19 x 75 - 100 mm
25 x 75 - 150 mm
32 x 100 - 125 mm
38 x 100 - 150 mm
47 x 100 - 225 mm
63 x 125 - 150 mm
75 x 200 - 225 mm

Fur
16 x 75 - 100 mm
19 x 75 - 125 mm
25 x 75 - 200 mm
38 x 100 - 225 mm
50 x 100 - 225 mm
63 x 125 - 200 mm
75 x 150 - 225 mm

 

Vidareförädlat
Klicka på önskad produkt för specifikation.

 Hållfasthetssorterat

 Dimensionshyvlat

 Slätspont

 Underlagsspont

 Utvändigt beklädnadsvirke

 

Klassning och certifikat
Vårt virke är CE-certifierat (krav för konstruktionsvirke) samt KD-klassat (krav vid export).  Vi kan också leverera sågat eller hyvlat virke som är PEFC-certifierat med spårbarhet genom hela produktionskedjan.

 

Certifikat för sågade och hyvlade varor

 Certifikat Hållfasthetssorterat Konstruktionsvirke

 Prestandadeklaration Hållfasthetssorterat

 KD-certifikat

 Prestandardeklaration Sågade och hyvlade träpaneler

⇒ PEFC Skogsbrukscertifiering

 PEFC Chain of costody

 FSC Chain of costody


En kontakt för hela omploppstiden

»Den lokala förankringen är grunden. Vi, våra entreprenörer och våra leverantörer bor och lever i bygden. Att vi sedan bistår med hjälp under hela omloppstiden uppskattas av många.«
 
Vi köper såväl gran som tall och samtliga sortiment: timmer, massaved, energived och ris (grot). Både som leveransvirke och skog på rot. Huvuddelen av inköpen sker inom en radie av fem mil från sågverket i Klevshult. Det sparar pengar och miljö. Dessutom har vi runt sågverket några av södra Sveriges finaste sandmoar. Det ger talltimmer av mycket hög kvalitet som vi sedan tillvaratar på allra bästa sätt. 
 

Egna, lokala entreprenörer
I samarbete med våra egna, lokala entreprenörer utför vi  markberedning, plantering, röjning, gallring och slutavverkning. Givetvis också manuellavverkning och fröträdsavverkning där det behövs. Vi ombesörjer också att göra skogsbruksplaner och certifiering av din fastighet.
Kort sagt; vänd dig till oss för kostnadsfri rådgivning i alla skogsskötselfrågor.

I en vital skog hänger åtgärderna ihop och allt görs med strävan att skapa ett så högt värde som möjligt när det blir dags att slutavverka. Kanske är det också därför vi attraherar en sådan bredd av leverantörer: från mjölkbonden till banktjänstemannen. Från den självverksamme till fullserviceuppdrag.


Certifiering enligt PEFC/FSC
Produktions- och miljömål går hand i hand i skogen. Vi hjälper årligen många skogsägare med skogsbruksplaner. Flera väljer också att certifiera sitt skogsbruk via PEFC och/eller FSC. Våra erfarna, lokala entreprenörer är också de certifierade.

 

Certifikat

⇒ PEFC Skogsbrukscertifiering

 PEFC Chain of costody

 FSC Chain of costody

TUJO

Ture Johnassons Trävaru AB
Klevshult, 568 92 Skillingaryd
Tel. 0370 - 50 13 00 • fax. 0370 - 69 03 15
info@tujo.se