Marknaden

Fur: Marknaden för furuvirket är bra och vi har god avsättning för alla typer av furuvaror. Lagret på impregnerat virke var det lägsta i historien efter semestern. Vi har fortsatt bra utlastning på impregnerat virke till svensk bygghandel. Den bättre och sämre furen, som ej passar till impregnering, har vi också bra utlastning på. De går främst till exportmarknader som Spanien och mellanöstern.

Gran: Marknaden för våra granprodukter går riktigt bra och vi har god avsättning både på den svenska bygghandeln och exportmarknader. Vårt lager av granvaror är historiskt lågt. Vi har riktigt bra utlastning till den svenska bygghandel samt exportländerna Danmark och Holland.

Ännu vet vi inte hur Coronapandemin kommer att påverka oss framöver, men hittills så har vi inte påverkats. Byggandet fortsätter och det ser ljust ut framåt om än lite mer osäkert åt vilket håll olika marknader kommer att utvecklas.

Timmer

Det är bra priser på både tall- och grantimmer. Kontakta oss gärna så berättar vi mer. För er leverantörer som har hög andel talltimmer i sin skog är det bra läge att sälja. Det är god avsättning för både normaltimmer och klentimmer. Barkborretimmer hugger ni bara av träd som blivit bruna under hösten. Anmäl detta timmer före nyår. Lagren på massaved och bränsleved har ökat pga. av barkborrens härjningar och underhållsstopp på massabruken. Vi rekommenderar ändå att ni gallrar där det finns behov.

Aktuellt i Höst:

 • Boka och beställ markberedning, plantor och plantering inför våren, det är risk för plantbrist till våren.
 • Beställ Skogsbruksplan i tid, just nu är det högt tryck på planer.
 • Kolla över ert röjningsbehov och beställ röjning.
 • Kolla upp era skogsvägar och grusa dessa vid behov innan transport av virke.
 • Certifiera din skogsfastighet. Kravet från våra kunder som köper trävaror ökar på certifierat virke.

Certifiering PEFC™(05-32-198) och FSC®(C089427)

Våra kunder ställer fortsatt höga krav på att produkterna de köper av oss skall vara certifierade enligt PEFC™ och/eller FSC®. Det innebär ökade krav på er som skogsägare att certifiera skogen.

Leveransvirke

Några viktiga saker ni bör tänka på:

 • För att vi ska hinna med alla transporter av ert leveransvirke innan det går i insekter eller blånad är det viktigt att ni anmäler det så tidigt som möjligt. Anmäl ert leveransvirke senast 15 mars. Därefter anmäls det inom 3 veckor från avverkning.
 • Vid leveranspartier över 100 m³ så kontakta oss innan avverkning för att säkerställa avsättningen.
 • Allt tall- och grantimmer i samma välta: 12 cm i topp under bark och grövre inkl barkborretimmer.
 • Optimala längder är: Tall: 37, 43, 49 och 55 dm. Gran: 31, 37, 43, 49, och 55 dm
 • Barkborreskadad gran utan lagringsröta och insektshål: Apteras från 18 cm i topp under bark.
 • Barkborretimmer anmäls för avtransport senast 31/12 2020.
 • Avlägg, väg och vändplats ska finnas för lastbil med släp.

 

Med Vänliga Hälsningar

Ture Johanssons Trävaru AB

 
 

TUJO

Ture Johanssons Trävaru AB
Klevshult, 568 92 Skillingaryd
Tel. 0370 - 50 13 00 • fax. 0370 - 69 03 15
info@tujo.se