Ture Johanssons Trävaru AB

Om företaget
Ture Johanssons Trävaru AB är ett medelstort, modernt sågverk i södra Sverige som kombinerar den senaste teknologin med gedigen kunskap och känsla för trä. Företaget har sedan starten 1950 varit i samma familjs ägo och sedan 1957 placerat i Klevshult. Vi arbetar med hela produktionskedjan från avverkning till transport av sågat och förädlat virke. Ca 70 procent av försågningen säljs på den svenska marknaden, resten exporteras. Exportmarknaden består av bl.a Danmark, Holland och Spanien samt Mellanöstern och Nordafrika.

Vi har för tillfället inga lediga tjänster

Men är du intresserad av att jobba hos oss så är du givetvis välkommen med en intresseansökan.

Tag i så fall kontakt med någon av oss på företaget så kan vi hjälpa dig!

Med vänliga hälsningar

Ture Johanssons Trävaru AB

2019-01-01

Enkel timmerapteringsinstruktion 

 1. Granska trädet före fällning/upparbetning

 2. Röta i rotskäret

 3. Krökar

 4. Timmerlängder

 5. Kvalitetsgränser

 6. Avsmalning

 7. Barkborretimmer

Kommentarer till punkterna ovan: 

 1. Granska trädet före fällning och upparbetning, gör en grovaptering, titta efter krökar, skador, kvalitetsgränser och avsmalning, bedöm första kapstället, titta särskilt på undersidan av trädet. 

 1. Röta: Tall och gran får ha max 5 % centrumställd röta. Gran klass 8 får ha 6-20% röta som skall vara sidoställd – obs får ej beröra centrum. 

 1. Kröklängd tillåts till 12 dm:s längd. Blånad tillåts aptera timmer. Vid kröklängd om 12 dm måste stocken vara min 40 dm. Fällkammen får vara högst 10 cm. Rotben som sticker ut mer än 15 cm från själva stammen kapas bort. Kapa timmerstocken före krök så att kröken hamnar i nästa stocks grovände. 

 1. Timmerlängder: Gör så långt timmer som möjligt! Se prislistans längdkorrektion! Undvik i första hand 34 och 40 dm:s längder. Sträva efter 49 dm:s längd. Normalt är bäst efterfrågan/betalt för 43, 49 och 55 dm:s längd! Tall klass 1 har något ”snällare” längdkorrektion. Har du hög kvalitet i tallrotstocken så se upp med kvalitetsgränsen och du kan då göra en något kortare stock – därför är längdkorrektionen för tall klass 1 något generösare. 

 1. Kvalité: Rötkvist, kvistbulor kan sänka rotstockens kvalitet på en i övrigt fin förstastock – kapa före. Gäller speciellt tall. Kapa också före sprötkvist, kvistgrupper eller gamla körskador som kan ha gett upphov till röta. Underskrid dock ej minsta längd 3,1 m.Metall, kol, sot och sten är vrak i timmer. Avlägsna om möjligt och gör massaved. Finns insektshål - aptera massaved. Torrträd tillåts ej – aptera bränsleved. Mindiam 12 cm ub och max 75 cm ub. Tallen har ingen maxbegränsning. 

 1. Avsmalning: När trädets diameter minskar mer än 10-15mm/löpmeter så bör stocken kapas. 

 1. Barkborretimmer: Mindiam 18 cm ub och skall vara fri från skogs- och lagringsröta. Obegränsad blånad tillåts. Insektshål i veden tillåts ej. Obs! under 18 cm ub i topp – aptera bränsleved. Massaveden skall vara färsk – från levande träd.

 

Har du några funderingar så kontaktar du bara någon av våra Råvaruinköpare!

Mars 2019

 

Marknaden

Det är fortfarande bra efterfrågan på både timmer och massaved även om priserna har sjunkit något. Främsta anledningen är att priserna på sågade trävaror har gått ner något de senaste månaderna. Efterfrågan på sågade varor är dock fortsatt god och vi har en bra utlastning från sågen i Klevshult. Andelen barkborretimmer har i år ökat vilket beror på den torra sommaren. Mer info nedan om detta.

Certifiering PEFC™ och FSC®

Våra kunder ställer allt oftare krav på att varor som de köper av oss skall vara certifierade enligt PEFC™ och/eller FSC®.

För att vi ska kunna tillgodose deras krav så måste vi köpa in råvara som också är certifierad. En del av våra leverantörer av råvara är redan certifierade men inte alla. För att vi ska kunna sälja våra sågade produkter så är det viktigt att den råvara vi köper är certifierad. Ett certifierat skogsbruk skapar ekonomiska mervärden både för dig som skogsägare och oss som sågverk.

Kontakta oss så kan vi berätta mer om vad det innebär för just dig och ditt skogsbruk. Vi kan hjälpa dig med certifiering av din skog, både med PEFC™ och FSC®.

Granbarkborren

Den torra sommaren 2018 fick till följd att granbarkborren kunde föröka sig och på vissa håll ställa till med skador. Fram till april/maj så kan vi rädda en del av det virkesvärde som finns kvar i de skadade träden sedan börjar barkborren svärma på nytt och kan då angripa friska träd. Till våren/sommaren när barkborren svärmar igen så ska du hålla koll på de ställen där du haft skador tidigare och titta efter nya påslag av barkborren. Titta efter ljusbrunt borrmjöl kring granar som står i närheten av tidigare angripna platser i skogen. Hittar man nyangripna träd så ska dessa huggas upp och forslas bort inom 6-8 veckor efter svärmningen. Hör av er till oss om ni hittar nya angrepp så kan vi hjälpa er med hur ni ska hantera dessa.

 

Ny Prislista för timmer från 15 februari

Vi har en ny prislista för tall- och grantimmer som anmäls efter 15 februari. Hör av dig till någon av oss så kan vi skicka den till er.

Några viktiga saker ni bör tänka på:

 • För att vi ska hinna med alla transporter av erat leveransvirke innan det går i insekter eller blånad är det viktigt att ni anmäler det så tidigt som möjligt. Virke avverkat efter 15 mars anmäls inom 3 veckor från att det har avverkats.
 • Allt tall- och grantimmer i samma välta: 12 cm i topp under bark och grövre inkl barkborretimmer.
 • Optimala längder är: Tall: 37, 43, 49 och 55 dm. Gran: 31, 37, 43, 49, och 55 dm
 • Barkborreskadad Gran utan lagringsröta och insektshål: Apteras från 18 cm i topp under bark.
 • Avlägg, väg och vändplats ska finnas för lastbil med släp.

 

Med Vänliga Hälsningar

Ture Johanssons Trä

 

 

Slätspont

 

Slätspont

Kan beställas i dimensionerna

28x95/120/145

34x95/120/145

45x95/120/145/170/195/220

 

 


 

 

 

 

TUJO

Ture Johnassons Trävaru AB
Klevshult, 568 92 Skillingaryd
Tel. 0370 - 50 13 00 • fax. 0370 - 69 03 15
info@tujo.se