Underlagsspont med eller utan Ändspont

Finns i dimensionerna

17x95, 20x95/120 och 23x120

TUJO

Ture Johanssons Trävaru AB
Klevshult, 568 92 Skillingaryd
Tel. 0370 - 50 13 00 • fax. 0370 - 69 03 15
info@tujo.se