Tjänster med kvalité

»Vårt mål är att hela tiden tillhandahålla tjänster med hög kvalité«
 
De tjänster som vi erbjuder till våra kunder ska hålla hög kvalité på utförda uppdrag. För att uppnå detta så är grunden att använda lokala entreprenörer med god kännedom om skogen och markerna i trakterna där vi är verksamma. Att hålla en god kommunikation i hela kedjan från inköp till avverkning och transport är också viktigt för oss. Det bådar för att vi kan utföra ett arbete åt dig som skogsägare enligt din målsättning.
 

Våra tjänster som vi erbjuder är bland annat:

 • Slutavverkning
 • Gallring
 • Leveransvirke
 • GROT/Ris
 • Rådgivning
 • Förvaltning
 • Åtgärdsplanering
 • Röjning
 • Markberedning
 • Plantering
 • Plantor
 • Plantbesprutning
 • Sådd av tall
 • Skogsbrukscertifiering
 • Skogsbruksplan
 • Motorsågskörkort
 • Dikerensning/Skyddsdikning
 • Vägbygge
 • Bygga Hägn

 

Certifierade Entreprenörer
Självklart så jobbar vi med entreprenörer som är certifierade. De har kunskap och erfarenhet av de miljöfrågor och den hänsyn som vi i skogsbruket måste uppfylla.

 

 

C-24

Finns i dimensionerna

45x95/120/145/170/195/220 mm

 


 

 

 

 

Ture Johansson Trävaru har köpt Olofssons Hyvleri AB i Vrigstad. Förvärvet kommer hjälpa sågverket att utöka sin verksamhet.

Genom förvärvet av ett ytterligare hyvleri kompletterar Tujo sin verksamhet. Under en längre tid har bolaget varit i behov av ytterligare ett hyvleri på grund av det hårda trycket på sina befintliga anläggningar i Klevshult.

– Vi har fullt upp med vår egna hyvling till dotterbolaget Tenhults Impregneringsverk men även till Svenska bygghandeln. Trycket är hårt och vi hinner inte med. 75 procent av vår försäljning går till Sverige och vi hoppas nu att investeringen ska kunna hjälpa oss att utöka detta, säger VD:n på Ture Johansson Trävaru, Lennart Johansson.

Ture Johanssons Trävaru AB startades 1950, sågar årligen 90 000 m3s och hyvlar årligen 90 000 m3. Med kapaciteten på Olofssons Hyvleri kommer bolaget ha möjlighet att hyvla mer än den dubbla. Olofsson Hyvleri ägs idag av BRA Invest AB.

Vid frågor kontakta VD Lennart Johansson, 070 - 541 47 57  eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUJO

Ture Johnassons Trävaru AB
Klevshult, 568 92 Skillingaryd
Tel. 0370 - 50 13 00 • fax. 0370 - 69 03 15
info@tujo.se