Underlagsspont med eller utan Ändspont

Finns i dimensionerna

17x95, 20x95/120 och 23x120

 

Ytterpanelbräda

Ytterpanelbräda

Finns i 22x95/120/145/170/195/220

Finns även grundmålad

Hattläkt

Hattläkt

Finns även grundmålad

Lockläkt Fasad

Lockläkt

Finns även grundmålad

Dubbelfasspont

Dubbelfasspont

 

Finns i 22x95/120/145

Finns även grundmålad

Enkelfasspont

Enkelfasspont

Finns i 22x120/145

Finns även grundmålad

Falsad Enkelfas

Falsad Enkelfas

Finns i 22x120/145

Finns även grundmålad

Falsad spårpanel med raka kanter

Falsad spårpanel med raka kanter

Finns i 22x120/145

Finns även grundmålad

Falsad spårpanel med två fasade kanter

Falsad spårpanel med två fasade kanter

 

Finns i 22x120/145

Finns även grundmålad


Här presenterar vi våra avverkningsentreprenörer

»Vårt mål är att jobba långsiktigt med våra entreprenörer«
 
Här nedan presenterar vi våra huvudentreprenörer vad gäller Slutavverkning och Gallring.
 

Niklas Savilahti, Savilahti Skog AB

Niklas Savilahti med sin Ponsse Bear

Niklas är våran entreprenör när det gäller slutavverkning. Han har en kör en Ponsse Bear 8W.

⇒ Video när Niklas slutavverkar.

Jonas och Daniel Jönsson, J Jönsson Entreprenad AB

Jonas och Daniel är våra entreprenör när det gäller skotning av slutavverkning. De har en Rottneskotare och kör efter Niklas.

Johan Jönsson, JJ Skog och Maskin AB 

H8 JJ-Skog

Johan är våran entreprenör när det gäller gallring. Han har en beståndsgående skördare Rottne H8 och en mindre skotare Rottne F10.

Victor Ramgren, Trälsmo Skogsentreprenad

Trälsmo Skogsentreprenad

Viktor är våran entreprenör när det gäller gallring och slutavverkning. Han har en stickvägsgående skördare Gremo. Skotning efter Victor görs bl a av Johan Jönsson.

Video när Victor gallrar.

Anders Magnisson, Bohult Skogstjänst

Anders är våran entreprenör när det gäller skotning av slutavverkning och gallringar. Han har en Rottneskotare och kör till största delen efter Victor Ramgren.

Markus Nicklasson, Hoks Skogsmekanisering AB

Markus är våran entreprenör när det gäller GROT-hanteringen. Han sköter om skotning, flisning och transport av all GROT åt oss.

 

 


Tjänster med kvalité

»Vårt mål är att hela tiden tillhandahålla tjänster med hög kvalité«
 
De tjänster som vi erbjuder till våra kunder ska hålla hög kvalité på utförda uppdrag. För att uppnå detta så är grunden att använda lokala entreprenörer med god kännedom om skogen och markerna i trakterna där vi är verksamma. Att hålla en god kommunikation i hela kedjan från inköp till avverkning och transport är också viktigt för oss. Det bådar för att vi kan utföra ett arbete åt dig som skogsägare enligt din målsättning.
 

Våra tjänster som vi erbjuder är bland annat:

 • Slutavverkning
 • Gallring
 • Leveransvirke
 • GROT/Ris
 • Rådgivning
 • Förvaltning
 • Åtgärdsplanering
 • Röjning
 • Markberedning
 • Plantering
 • Plantor
 • Plantbesprutning
 • Sådd av tall
 • Skogsbrukscertifiering
 • Skogsbruksplan
 • Motorsågskörkort
 • Dikerensning/Skyddsdikning
 • Vägbygge
 • Bygga Hägn

 

Certifierade Entreprenörer
Självklart så jobbar vi med entreprenörer som är certifierade. De har kunskap och erfarenhet av de miljöfrågor och den hänsyn som vi i skogsbruket måste uppfylla.

TUJO

Ture Johanssons Trävaru AB
Klevshult, 568 92 Skillingaryd
Tel. 0370 - 50 13 00 • fax. 0370 - 69 03 15
info@tujo.se