Information angående Skogsbrukscertifiering enligt PEFC™(05-32-198) och FSC®(C089427)

⇒ Broschyr om Certifiering

Därför vill vi certifiera din fastighet

Ture Johanssons Trävaru AB producerar ca 100 000 m³ sågade trävaror varje år. Det mesta säljs inom Sverige samt en del till Danmark, Spanien och Nordafrika.

Våra kunder ställer allt oftare krav på att varor som de köper av oss skall vara certifierade enligt PEFC™(05-32-198) och/eller FSC®(C089427).

För att vi ska kunna tillgodose deras krav så måste vi köpa in råvara som också är certifierad. En del av våra leverantörer av råvara är redan certifierade men inte alla. För att vi ska kunna sälja våra sågade produkter så är det viktigt att den råvara vi köper är certifierad. Ett certifierat skogsbruk skapar ekonomiska mervärden både för dig som skogsägare och oss som sågverk.

Vad är certifiering?

Certifiering innebär att någon garanterar att ens skog eller skogsprodukter hanteras enligt vissa specifika kvalitetskrav, en standard. I skogsbranschen fungerar det på så sätt att man frivilligt väljer att följa ett certifieringssystem och dess regler. Certifiering handlar till stor del om man ska följa regler kring skogsproduktionen, men också att bevara en biologisk mångfald och värna om sociala och estetiska värden. Man kan säga att certifieringen blir ett kvitto på ens framsynthet. Att certifieras blir på många sätt ett ställningstagande. Man vill visa att ens skogsprodukter är framtagna och producerade på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Certifieringen blir ett starkt konkurrensmedel för företag som tillverkar produkterna och ett viktigt argument för konsumenter som köper dem. I Sverige är det två certifikat man oftast pratar om, FSC®(C089427) och PEFC™. Båda certifieringssystemen har liknande krav avseende skogsbruksstandard, miljöstandard och den sociala standarden. Både FSC®(C089427) och PEFC™ är frivilliga certifieringssystem och utesluter inte varandra, många skogsägare är idag dubbelcertifierade.

Vill du bli certifierad?

Kontakta oss så kan vi berätta mer om vad det innebär för just dig och ditt skogsbruk. Vi kan hjälpa dig med certifiering av din skog, både med PEFC™(05-32-198) och FSC®(C089427).

 

Kontaktpersoner

Henrik Hallqvist 
Inköp/Avverkning

Ombud Certifiering av skogsägare

Systemansvarig Certifiering

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0370 - 50 13 09

072 - 600 61 80

 TUJO

Ture Johanssons Trävaru AB
Klevshult, 568 92 Skillingaryd
Tel. 0370 - 50 13 00 • fax. 0370 - 69 03 15
info@tujo.se