Beställ via TUJO online!

Nu kan du direkt vi webben göra beställningar via Tujoonline
Snabbt, smidigt, säkert.

 


Från stock till planka

»Att vara ett modernt sågverk innebär att vi är effektiva och åstadkommer så högt värde som möjligt på varje stock som matas in från sågverksplan.«

Vår produktion är riktad mot byggmaterialhandeln. Genom långsiktigt arbete har vi byggt upp en flexibel och mångsidig produktionsverksamhet. Klyvning, hyvling, konstruktionsvirkessortering och exaktkapning har vi i huset. Vill någon ha sitt virke målat kan vi fixa även det. Och även om det handlar om mycket specialleveranser är snabba leveranser ett signum.

Vår styrka är en slimmad och trimmad organisation med snabba kontaktvägar., kombinerat med en av Sveriges modernaste sågverkslinjer.

Varje stock skannas och genomskärningsbilden ger underlag för hur vi på bästa sätt optimerar utbytet. Det menar vi är att sätta värde på din skog, på varje enskild stock.

Tenhults Impregneringsverk
Genom vårt dotterbolag Tenhults Impregneringsverk har vi intern avsättning för stor del av vårt sågade talltimmer.

CE-märkning
Vårt virke CE-märks för att motsvara konstruktionskraven.

TUJO

Ture Johanssons Trävaru AB
Klevshult, 568 92 Skillingaryd
Tel. 0370 - 50 13 00 • fax. 0370 - 69 03 15
info@tujo.se