Kontakta oss


Henrik Hallqvist
Inköp/Avverkning
henrik@tujo.se

072 - 600 61 80

Andreas Lindahl
Andreas Lindahl
Inköp/Avverkning
andreas@tujo.se

072 - 402 84 90

Johan Ljunggren
Råvaruchef
johan@tujo.se

070 - 342 46 64Per Schylström
Inköp

070 - 634 20 49


En kontakt för hela omploppstiden

»Den lokala förankringen är grunden. Vi, våra entreprenörer och våra leverantörer bor och lever i bygden. Att vi sedan bistår med hjälp under hela omloppstiden uppskattas av många.«
 
Vi köper såväl gran som tall och samtliga sortiment: timmer, massaved, energived och ris (grot). Både som leveransvirke och skog på rot. Huvuddelen av inköpen sker inom en radie av fem mil från sågverket i Klevshult. Det sparar pengar och miljö. Dessutom har vi runt sågverket några av södra Sveriges finaste sandmoar. Det ger talltimmer av mycket hög kvalitet som vi sedan tillvaratar på allra bästa sätt. 
 

Egna, lokala entreprenörer
I samarbete med våra egna, lokala entreprenörer utför vi  markberedning, plantering, röjning, gallring och slutavverkning. Givetvis också manuellavverkning och fröträdsavverkning där det behövs. Vi ombesörjer också att göra skogsbruksplaner och certifiering av din fastighet.
Kort sagt; vänd dig till oss för kostnadsfri rådgivning i alla skogsskötselfrågor.

I en vital skog hänger åtgärderna ihop och allt görs med strävan att skapa ett så högt värde som möjligt när det blir dags att slutavverka. Kanske är det också därför vi attraherar en sådan bredd av leverantörer: från mjölkbonden till banktjänstemannen. Från den självverksamme till fullserviceuppdrag.


Certifiering enligt PEFC (05-32-198)/FSC (C089427)
Produktions- och miljömål går hand i hand i skogen. Vi hjälper årligen många skogsägare med skogsbruksplaner. Flera väljer också att certifiera sitt skogsbruk via PEFC (05-32-198) och/eller FSC (C089427). Våra erfarna, lokala entreprenörer är också de certifierade.

TUJO

Ture Johanssons Trävaru AB
Klevshult, 568 92 Skillingaryd
Tel. 0370 - 50 13 00 • fax. 0370 - 69 03 15
info@tujo.se