Kontakta oss


Henrik Hallqvist
Inköp/Avverkning
henrik@tujo.se

072 - 600 61 80

Andreas Lindahl
Andreas Lindahl
Inköp/Avverkning
andreas@tujo.se

072 - 402 84 90

Johan Ljunggren
Råvaruchef
johan@tujo.se

070 - 342 46 64Per Schylström
Inköp

070 - 634 20 49

2020-01-01

Enkel timmerapteringsinstruktion 

 1. Granska trädet före fällning/upparbetning

 2. Röta i rotskäret

 3. Krökar

 4. Timmerlängder

 5. Kvalitetsgränser

 6. Avsmalning

 7. Barkborretimmer

Kommentarer till punkterna ovan: 

 1. Granska trädet före fällning och upparbetning, gör en grovaptering, titta efter krökar, skador, kvalitetsgränser och avsmalning, bedöm första kapstället, titta särskilt på undersidan av trädet. 

 1. Röta: Tall och gran får ha max 5 % centrumställd röta. Gran klass 8 får ha 6-20% röta som skall vara sidoställd – obs får ej beröra centrum. 

 1. Kröklängd tillåts till 12 dm:s längd. Blånad tillåts aptera timmer. Vid kröklängd om 12 dm måste stocken vara min 40 dm. Fällkammen får vara högst 10 cm. Rotben som sticker ut mer än 15 cm från själva stammen kapas bort. Kapa timmerstocken före krök så att kröken hamnar i nästa stocks grovände. 

 1. Timmerlängder: Gör så långt timmer som möjligt! Se prislistans längdkorrektion! Undvik i första hand 34 och 40 dm:s längder. Sträva efter 49 dm:s längd. Normalt är bäst efterfrågan/betalt för 43, 49 och 55 dm:s längd! Tall klass 1 har något ”snällare” längdkorrektion. Har du hög kvalitet i tallrotstocken så se upp med kvalitetsgränsen och du kan då göra en något kortare stock – därför är längdkorrektionen för tall klass 1 något generösare. 

 1. Kvalité: Rötkvist, kvistbulor kan sänka rotstockens kvalitet på en i övrigt fin förstastock – kapa före. Gäller speciellt tall. Kapa också före sprötkvist, kvistgrupper eller gamla körskador som kan ha gett upphov till röta. Underskrid dock ej minsta längd 3,1 m.Metall, kol, sot och sten är vrak i timmer. Avlägsna om möjligt och gör massaved. Finns insektshål - aptera massaved. Torrträd tillåts ej – aptera bränsleved. Mindiam 12 cm ub och max 75 cm ub. Tallen har ingen maxbegränsning. 

 1. Avsmalning: När trädets diameter minskar mer än 10-15mm/löpmeter så bör stocken kapas. 

 1. Barkborretimmer: Mindiam 18 cm ub och skall vara fri från skogs- och lagringsröta. Obegränsad blånad tillåts. Insektshål i veden tillåts ej. Obs! under 18 cm ub i topp – aptera bränsleved. Massaveden skall vara färsk – från levande träd. Barkborretimmer anmäls senast 31/12 för avtransport. Från 1/1 till 1/8 huggs äldre barkborreangripna träd som Bränsleved. På våren huggs nyangripna träd som timmer eller barkborretimmer.

 

Har du några funderingar så kontaktar du bara någon av våra Råvaruinköpare!

TUJO

Ture Johanssons Trävaru AB
Klevshult, 568 92 Skillingaryd
Tel. 0370 - 50 13 00 • fax. 0370 - 69 03 15
info@tujo.se