Kontakta oss


Johan Ljunggren

Råvaruchef
johan@tujo.se

070 - 342 46 64


Henrik Hallqvist
Inköp/Avverkning
henrik@tujo.se

072 - 600 61 80

 
Andreas Lindahl
Andreas Lindahl
Inköp/Avverkning
andreas@tujo.se

072 - 402 84 90

  

Per Schylström
Inköp

070 - 634 20 49

Mars 2019

 

Marknaden

Det är fortfarande bra efterfrågan på både timmer och massaved även om priserna har sjunkit något. Främsta anledningen är att priserna på sågade trävaror har gått ner något de senaste månaderna. Efterfrågan på sågade varor är dock fortsatt god och vi har en bra utlastning från sågen i Klevshult. Andelen barkborretimmer har i år ökat vilket beror på den torra sommaren. Mer info nedan om detta.

Certifiering PEFC™ och FSC®

Våra kunder ställer allt oftare krav på att varor som de köper av oss skall vara certifierade enligt PEFC™ och/eller FSC®.

För att vi ska kunna tillgodose deras krav så måste vi köpa in råvara som också är certifierad. En del av våra leverantörer av råvara är redan certifierade men inte alla. För att vi ska kunna sälja våra sågade produkter så är det viktigt att den råvara vi köper är certifierad. Ett certifierat skogsbruk skapar ekonomiska mervärden både för dig som skogsägare och oss som sågverk.

Kontakta oss så kan vi berätta mer om vad det innebär för just dig och ditt skogsbruk. Vi kan hjälpa dig med certifiering av din skog, både med PEFC™ och FSC®.

Granbarkborren

Den torra sommaren 2018 fick till följd att granbarkborren kunde föröka sig och på vissa håll ställa till med skador. Fram till april/maj så kan vi rädda en del av det virkesvärde som finns kvar i de skadade träden sedan börjar barkborren svärma på nytt och kan då angripa friska träd. Till våren/sommaren när barkborren svärmar igen så ska du hålla koll på de ställen där du haft skador tidigare och titta efter nya påslag av barkborren. Titta efter ljusbrunt borrmjöl kring granar som står i närheten av tidigare angripna platser i skogen. Hittar man nyangripna träd så ska dessa huggas upp och forslas bort inom 6-8 veckor efter svärmningen. Hör av er till oss om ni hittar nya angrepp så kan vi hjälpa er med hur ni ska hantera dessa.

 

Ny Prislista för timmer från 15 februari

Vi har en ny prislista för tall- och grantimmer som anmäls efter 15 februari. Hör av dig till någon av oss så kan vi skicka den till er.

Några viktiga saker ni bör tänka på:

  • För att vi ska hinna med alla transporter av erat leveransvirke innan det går i insekter eller blånad är det viktigt att ni anmäler det så tidigt som möjligt. Virke avverkat efter 15 mars anmäls inom 3 veckor från att det har avverkats.
  • Allt tall- och grantimmer i samma välta: 12 cm i topp under bark och grövre inkl barkborretimmer.
  • Optimala längder är: Tall: 37, 43, 49 och 55 dm. Gran: 31, 37, 43, 49, och 55 dm
  • Barkborreskadad Gran utan lagringsröta och insektshål: Apteras från 18 cm i topp under bark.
  • Avlägg, väg och vändplats ska finnas för lastbil med släp.

 

Med Vänliga Hälsningar

Ture Johanssons Trä

TUJO

Ture Johnassons Trävaru AB
Klevshult, 568 92 Skillingaryd
Tel. 0370 - 50 13 00 • fax. 0370 - 69 03 15
info@tujo.se