Kontakta oss


Henrik Hallqvist
Inköp/Avverkning
henrik@tujo.se

072 - 600 61 80

Andreas Lindahl
Andreas Lindahl
Inköp/Avverkning
andreas@tujo.se

072 - 402 84 90

Johan Ljunggren
Råvaruchef
johan@tujo.se

070 - 342 46 64Per Schylström
Inköp

070 - 634 20 49


Tjänster med kvalité

»Vårt mål är att hela tiden tillhandahålla tjänster med hög kvalité«
 
De tjänster som vi erbjuder till våra kunder ska hålla hög kvalité på utförda uppdrag. För att uppnå detta så är grunden att använda lokala entreprenörer med god kännedom om skogen och markerna i trakterna där vi är verksamma. Att hålla en god kommunikation i hela kedjan från inköp till avverkning och transport är också viktigt för oss. Det bådar för att vi kan utföra ett arbete åt dig som skogsägare enligt din målsättning.
 

Våra tjänster som vi erbjuder är bland annat:

 • Slutavverkning
 • Gallring
 • Leveransvirke
 • GROT/Ris
 • Rådgivning
 • Förvaltning
 • Åtgärdsplanering
 • Röjning
 • Markberedning
 • Plantering
 • Plantor
 • Plantbesprutning
 • Sådd av tall
 • Skogsbrukscertifiering
 • Skogsbruksplan
 • Motorsågskörkort
 • Dikerensning/Skyddsdikning
 • Vägbygge
 • Bygga Hägn

 

Certifierade Entreprenörer
Självklart så jobbar vi med entreprenörer som är certifierade. De har kunskap och erfarenhet av de miljöfrågor och den hänsyn som vi i skogsbruket måste uppfylla.

TUJO

Ture Johanssons Trävaru AB
Klevshult, 568 92 Skillingaryd
Tel. 0370 - 50 13 00 • fax. 0370 - 69 03 15
info@tujo.se